Meetup Kültürüne Minimalist Yaklaşım

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. ABC sanatı, minimal sanat gibi tabirlerle de anılır.
diyor Wikipedia. Bazı çevreler tarafından sadecilik şeklinde bir kullanımı da var. 

Şimdi konuya orta sayfadan niye başladık diye sorabilirsiniz. Minimalist yaklaşıma genel çerçeveden baktığımızda aklımıza ilk olarak Japon kültürü ve yaşam alanları gelebilir. Fakat minimalist yaklaşımı genel konferans kültürümüz ile ilgili bazı değişim mekanizmalarının alt yapısı olarak kullanabiliriz. Şimdi biraz sesli düşünelim.

Ülkemizde sıkça siber güvenlik ile ilgili konferanslara denk geliyoruz. Çok sayıda konuşmacı ve katılımcı ile günü kapatıyorlar. Faydalananlar çok sayıdadır. Buraya kadar güzel. Fakat yurtdışındaki mevcut düzeni incelediğimizde sistemin sadeleşmeye doğru gittiğini net olarak görebilirsiniz. Sadeleşmek derken, konferanslara 20 kişi mi katılıyor? Tabii ki hayır. Konferanları sürekle-bırak yöntemiyle çöp tenekesine mi atıyorlar? Tabii ki hayır.

"Meet People" kavramı üzerine yoğunlaşıyorlar. Bazıları konferansı destekleyen oluşumlar ile bunu yapıyor bazıları da konferans bağımsız bir şekilde bunu yapıyor. Bu sayede insanlar arasında etkileşimi arttırıyorlar.

Güzel yanı ise, yılda 10 konferans varken neredeyse 5-10 katı tanışma toplantısı düzenleniyor. Geçmiş zamanlarda 3-5 kişi ile gerçekleştirdiğimiz Cube meetup serisi bunun güzel bir örneğiydi. Ayrıca Ziyahan ve Mustafa ile KlavyeDelikanlıları-1'i yapmıştık. Dün de KlaveDelikanlıları-2 buluşmasındaydık. Bu tarz buluşmaların artması gerçekten önemli.

Ayrıca yurt dışı örneklerinde sadece sohbetin dışında insanların beraber oyun oynadığını sıkça görebilirsiniz. Evet yanlış duymadınız, oyun oynuyorlar. Niye peki? Ciddiyeti dağıtamadığınız, mizaha yaklaşamadığınız hiçbir yerde üretemesiniz, üretim toplumu olamazsınız. Fikir dünyasında bu şart.

DEFCON - The Full Documentary! bu videoda belli fotoğraflarda çok fantastik olduğunu düşündüğüm insanları görebilirsiniz. Geçenlerde twitter'da paylaştığım bir video vardı. Oyunlaştırmanın başka bir hali. CONFidence 2014 Xtraction Point! bunları mutlaka izleyiniz. Duruşu çok net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca 2013 yılında düzenlemiş olduğumuz ProjeX CTF yarışmasındaki DeadDrops örneğinde ProjeX CTF Dead Drops insanları bilgisayarın başından kaldırdık, dışarıya çıkarttık, oyun oynattık. Birey-takım ilişkileri adına çok ilginç durumlar yaşadık.

"Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir minimalizm; aksine bilinçli bir tercihtir; zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır."

der. Ludwig Mies van der Rohe.

Bunları bir düşünelim derim.